Najbližšie kempy:

Kemp Veľké Leváre
Veľké Leváre
okres:Malacky
ATC Kamenný mlyn
Plavecký Štvr..
okres:Malacky
ATC Tomky
Borský sv. Ju..
okres:Senica
Camping park Karpaty
Kuchyňa
okres:Malacky
RS Gazárka
Šaštín-Stráže
okres:Senica
ATC Šaštín
Šaštín
okres:Senica